Wednesday, April 18, 2007

BAHASA

BAHASA

Sekarang ini, telah banyak diperkatakan tentang isu bahasa. Benarkah Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi rakyat Malaysia? Apakah bahasa Malaysia tidak sesuai dalam martabat rakyat yang berbilang kaum? Tidak dapat disangkal bahawa bahasa Inggeris itu penting pada dunia yang global ini.

Sejauh manakah pendirian GAPENA dan DBP dalam wacana kerajaan melaksanakan program tersebut. Kepenggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran matematik dan sains oleh kerajaan. Adakah rungutan dan bantahan? Apakah pelajar dapat mengikuti aliran ini serta tidak membebankan mereka?

Sememangnya kita akui sebelum ini, kerajaan telah mengadakan mata pelajaran bahasa Inggeris di dalam mata pelajaran lain. Awal 70 an lalu. Ketika itu, pelajar boleh mengikutinya.
Sehingga hari ini, di kalangan mereka yang melewati tahun tersebut dapat bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris walaupun tidak sebaik mungkin tapi boleh mengajar anak-anak mereka sendiri mengenali ayat dan ertinya.

Bilakah isu bahasa ini akan selesai? Pertikaian terus berlaku. Nampaknya kita tidak mempunyai satu arah penyelesaian bagi memantapkan bahasa itu, sendiri.

No comments: