Wednesday, May 30, 2007

LORONG YANG MEREKAH

LORONG YANG MEREKAH

Bagaikan ombak di laut
lorong yang merekah
di belakang sebuah pembaharuan

Tidak seperti yang bersyarat
kemudahan hilang fungsi
kemantapan melalui kemendapan

Siapakah harus dicetuskan kelalaian
daripada kebetulan dalam kebenaran
menyaksikan lorong yang merekah
menjadi isu terperinci.

Al Hisyam,
Chandan Putri,
Kuala Kangsar.

No comments: